Hakkımızda

Dersflix Eğitim Methodu:

Birebir özel ders veriyoruz, ama saat tutmadan… Kendi kendine çalışma ortamı, ama sınırsız soru sorma imkanı ile… Çok çok tecrübeli eğitimci ve danışman kadromuzla hizmet veriyoruz. Cep telefonu uygulaması destekli öğrenci takip sistemiyle öğrenci gelişimini takip etmeniz mümkün. Bu etkili ders ortamının yanı sıra yemek

yeme ve çay kahve içerek sosyalleşme imkanı da  düşünülmüş durumda. Öte yandan sınavla öğrenci kabul ediyoruz ve sınavda başarılı olan öğrencilerde istekli olma kriteri bizim için çok önemli. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, ödevini yapmayan öğrenciler diğer öğrencilerin konsantrasyonunu bozmamak adına kurumdan uzaklaştırılır.

Misyonumuz:

Türkiye’de tüm öğrencilere kendi kendine ders çalışma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla ortam sağlama, konuları birebirde anlatma ve sorularını birebirde çözme misyonuyla hareket etmekteyiz.

Kurucumuz Hakan Akçay’ın kaleminden Dersflix’in onlarca yıldır isyan ettiği süregiden dezavantajlar ve çözümleri:

DERS SÜRESİ
Ders saatinin sabit olması öğrenci için dezavantajdır. Ders, sınırsız sürede olmalı ve dakikalarla ölçülmemelidir.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM
Kişiye özel sınav hazırlık programı olmaması bir dezavantajdır. Dersflix’te toplu ders programına karşıyız. Her öğrencinin yıllarca biriktirdiği arkaplan bilgisi farklıdır, dolayısıyla yeni bilgiyi işleme hızı farklıdır. Hazırlık programı bu doğrultuda oluşturulmalıdır. Tıpkı doktorun muayenesi kişiye özel ve birebir olduğu gibi, sınav öğrencisinin de programı şahsa özel hazırlanmalıdır.

TÜCCAR DEĞİL EĞİTİMCİYİZ
Vahşi kapitalizme karşıyız. Eğitim Danışmanlık işinin, toplu sınıf ve çok öğrenci sayısı ile dershane şeklindeki yapıların aşırı kârlılığına isyan ediyoruz. Eğitim kurumlarının kârı minimum olmalıdır. Gelirin önemli bir kısmı öğretmen ve danışmanlara dağıtmalı ve sürdürülebilir kârlılık hedeflenmelidir.

ÖĞRETMEN İNSİYATİFİ
Öğretmenin inisiyatif alamaması bir dezavantajdır. Ders süresini öğretmen belirleyebilmeli. Konuyu öğrenci öğrenene kadar ders devam etmeli. Öğrenme oluşmadı ise süre bitti diyerek yarım kesilmemelidir.

“ŞUTİNGEN” OLMALI
“Şutingen”  olmaması, yani takımdan veya ortamdan sorumlu davranmayanların kibarca gönderilmemesi uyum sağlayan öğrencilere problem yaratır. Üniversite hazırlık eğitimi şişe kola değildir. Parasını verip satın alınamaz. Öğrenci hakediyorsa eğitim olmalı, hak etmiyorsa “Şutingen”  olmalı.

SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞER ÖĞRETMENLERİMİZDİR
Öğretmenlerin az kazanmasına isyan ediyoruz. Bir insanın 70 yılını etkileyebilecek bir öğretmen veya danışmanın geliri en az bir doktor kadar olmalı veya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değişiyle milletvekili maaşlarından az olmamalıdır.

USTA ÇIRAK SİSTEMİ
Tahtalı eğitim bir dezavantajdır. Masa başında öğretmen öğrenci arasında daha yakın bir iletişim kurulmalı ve usta-çırak sistemi oluşmalıdır.

HER ŞEY PARA DEĞİL
Birebir danışmanlık ücretlerinin aşırı yüksek olması en büyük sorunlardan biridir. Hakeden çalışkan,  alt-orta gelir grubuna mensup bireylerin kaliteden mahrum kalmasına karşıyız. Eğitim kola gibi bir mal değildir, faydalanan kişinin sadece bireysel tatmini ile neticelenmez. Tüm ulus er ya da geç eğitimli bireyden fayda sağlar.